Dobermann del Munt Marin

Risultati Expo Cesena

Naz. Lugo 2019: 
Hans Lilandt Del Munt Marin: 1° Ecc CAC BOS cl. Libera M.M.
Quantin del Munt Marin: 1° Ecc Res. CAC Cl. Intermedia M.N.
Simply Special DEl Munt Marin: 3° MB cl. Giovani M.N.

Int. Cesena 2019:
Jocker del Munt Marin: "° Ecc. Res CAC Cl. Lavoro M.N.
Quantin del Munt Marin: 1° Ecc Res. CAC cl. Intermedia M.N.